ประกาศ :: รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี

ประกาศ :: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

ประกาศ :: รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ :: รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา

ประกาศ :: รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ :: ผลการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศ :: เสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียน

ประกาศ :: การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างอาคารเรียน

ประกาศ :: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 108ล/30 

ประกาศ :: เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding) อาคารเรียน 108ล/30 

ประกาศ :: สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26

ประกาศ :: ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ :: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ :: รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 

kk